Scuola Leonardo da Vinci 英语意大利语法语西班牙语葡萄牙语德语俄语乌克兰语
荷兰语丹麦语匈牙利语捷克语波兰语土耳其语日语朝鲜语

入学申请表

如果您决定来我校学习意大利语,您需要使用英语或其他欧洲常用语言,在线填写一张入学申请表。下面是入学申请表的网址:

https://secure.scuolaleonardo.com/en/index.php